Goed bezig, maar het kan nog beter

We hebben al een lange weg afgelegd wat betreft verkeersveiligheid in België. De statistieken tonen ons een sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers. In het voorbije decennium (2000-2010) is het aantal verkeersdoden in ons land zelfs gedaald met 43%.


Maar dat is nog geen reden om op onze lauweren te rusten. 724 verkeersdoden per jaar zijn er 724 te veel. Ook in vergelijking met onze buurlanden doen we het slecht. Zo telde België in 2012 70 verkeersdoden per miljoen inwoners, terwijl er dat in Nederland maar 34 waren, in Duitsland 44 en in Frankrijk 56.*

Acties en campagnes blijven dus nodig. Ik zal de nodige beleidsinitiatieven nemen, maar dat alleen is niet genoeg. Elke burger moet zijn steentje bijdragen om het verkeer veiliger te maken en het aantal ongevallen terug te dringen. 

Ik nodig daarom alle weggebruikers uit om zich mee in te zetten voor meer veiligheid en hoffelijkheid op de openbare weg. Daar worden we allemaal beter van.

Zo zijn we samen veilig op weg.

Jacqueline Galant
Minister van Mobiliteit

*Europese Statistieken Verkeersveiligheid 2020