Meten is weten

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) is hét kenniscentrum in ons land op het gebied van verkeersveiligheid.

Met deze derde Nationale VerkeersONveiligheidsenquête meten we bij een representatieve steekproef van 2.100 Belgen ouder dan 16 jaar hoe (on)veilig ze zich voelen in het verkeer.

Het is pas als we meten dat we effectief weten waar het schoentje knelt. De resultaten van deze enquête tonen ons wat er leeft bij de bevolking. Dat is niet alleen belangrijk voor het beleid, maar ook voor de maatschappij. Zo kunnen we gerichte acties ondernemen die ook de burger belangrijk vindt.

Naast de evolutie van verschillende (on)veiligheidsfactoren in de tijd, focussen we dit jaar op de meningen en ervaringen van drie verschillende leeftijdscategorieën: de jongere (16-34 jaar), de middelbare leeftijd (35-64 jaar) en de senioren (65 en ouder). De verschillende resultaten per groep bevestigen het belang van een doelgroepspecifieke aanpak.

Het BIVV zal ook in de toekomst zijn kennis doelgericht inzetten om het verkeer duurzaam veiliger te maken.

Karin Genoe
Afgevaardigd Bestuurder BIVV